ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
.info
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.mobi
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.org.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.com
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
.biz
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
R200.00
1 سال
.co
R400.00
1 سال
R400.00
1 سال
R400.00
1 سال
.org
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
.net
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
R270.00
1 سال
.joburg
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.online
R59.00
1 سال
R59.00
1 سال
R59.00
1 سال
.capetown
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.africa
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.durban
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.space
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.accountant
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.download
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.faith
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.bid
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.trade
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.web.za
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
.net.za
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
R100.00
1 سال
.loan
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.review
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
R300.00
1 سال
.racing

سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains